Öppettider

Varje dag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet tisdag-söndag 11-17

Fler händelser

Today's lunch

Åke Bergqvist: Betraktelser från en Oduglig Mosse 17.11 2018 - 27.1 2019


När jag först besökte mossen för 5 år sedan fann jag en plats som tycktes fått vara ifred sedan urminnes tider.
 
Ett område där cyklerna av skapelse, döende och död fått dansa i sin egen rytm i sin egen urskog i sitt eget universum. Mossen blev utdömd som värdelös, förmodligen då man bröt ny betesmark för Kronobergs Kungsgård i början av 1700 –talet. Därav överskriften jag såg på en karta daterad 1725, ”Oduglig Mosfe”.
 
Då jag fann mossen allt annat än värdelös triggande både ”odugligheten” och mina upplevelser fram insikten att förändra mitt förhållningssätt till naturen. Jag tvingar och får ännu tvinga mig själv att bryta ned mina förväntningar och förutfattade meningar om vad jag ska möta under mina dagliga vandringar. I det förändringsarbetet ingår att levande och delaktigt med de betraktande som griper tag i nuet. Fånga de upplevelser som möter vår kropp, våra sinnen, våra tankar, känslor och viljor. Ett försök att vänja mig av med objekttänkandet därför att det begränsar vår uppmärksamhet, distanserar oss därför att vi betraktar saker som självständiga utan anknytning till omgivningen eller omvärlden. Gör dem mätbara i stället för upplevelsebara.
 
Utställningen är ett nedslag i den processen.
 
Åke Bergqvist
 

Today's lunch