Öppettider

Måndag-söndag
10.00 - 16.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet måndag-söndag 10-16

Fler händelser

Today's lunch

Herb- and citrus braissed chicken from Marieberg farm served with potatoes, sesame baked carrotts and soy gravy

Ann Makander och KG Nilsson 10.3 - 27.5 2018

Ann Makander och KG Nilson arbetar i en konkretistisk tradition: Den konkreta konsten är inte avbildande utan bilden föreställer egentligen endast sig själv! Däremot kan man inte kalla dessa konstnärer renläriga konkretister: deras bilder innehåller gärna föreställande element, även om de aldrig är avbildande i gängse bemärkelse.

För ca 20 år sedan ställde konstnärsparet ut på Smålands Konstarkiv. Det är nu en stor glädje att hälsa dem välkomna åter! Paret har endast ställt ut ett par gånger tillsammans, men har var och för sig varit flitiga som utställare.

Ann Makander har länge haft mönster, eller vad som skulle kunna vara mönster, som sin utgångspunkt. Och mönster som inte är avbildande skulle man eg kunna kalla konkreta. Släkt med den konkreta konsten. Man kan lätt känna igen det textila ursprunget i konstnärens bilder: uppförstorad väv, synliggjord in i minsta tråd och ögla, men ändå frigjord sina textila kvaliteter. Overkliggjord och distanserad från det föreställande. Kvar finns den upprepade rytmen, rörelsen från väven. Konstnären problematiserar också sina icke-föreställande bilder med tydligt föreställande element inplanterande i den konkreta bilden. Och skapar på så sätt en spänning mellan yta och djup: en dynamisk bildvärld.

Ann Makander har utbildat sig vid Forumkonstskola och Kungl. Konsthögskolan.

Över KG Nilsons målningar vilar ett dynamiskt lugn. Bilderna byggs upp av klara starka färger och ofta geometriserade mönster. De är konkretistiska men hämtar ofta sin idé från verkligheten. Men det som först verkar vara lätt uppfattade färger och former visar sig snart vara ett intrikat och ständigt skiftande spel mellan nyanser. Konstnären har utarbetat sin egen färglära, spelar med oändliga nyanser på bildytan och framkallar ackord och dynamik. Som en återklang från Cezanné och Carl Isaksson, som vid 1900-talets början delade upp bildenytan i färger och former. Men i KG Nilsons bilder är färgen sig själv nog, inte något instrument för avbildning.

KG Nilson är utbildad vid Valands konsthögskola, Atelier 17, Paris, och Kungl.Konsthögskolan. Han har verkat som lärare på Konstfack och professor vid Kungl. Konsthögskolan.


 

Today's lunch

Herb- and citrus braissed chicken from Marieberg farm served with potatoes, sesame baked carrotts and soy gravy

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här