Öppettider

Måndag-söndag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet alla dagar 11-17

Fler händelser

Today's lunch

Beef bourguignon made of chuck served with crispy belly of pork, onions, mushrooms and creamy potato puree

Wasteland – från avfall till arkitektur 16.6 2018 - 20.1 2019

23 oktober: Nordiskt heldagsseminarium om återbruk inom arkitektur och design
Läs mer om vårt universitets- och industrisamarbete i samband med utställningen Wasteland

Wasteland är en av Vandalorums mest omfattande satsningar hittills. Det övergripande målet med utställningen är att visa hur återvinning, återbruk och upcycling inom arkitektur och byggnation har potential att lösa stora utmaningar i samhället. Utställningen vill förändra sättet vi tänker kring avfall och placera det i nytt ljus, som en resurs av högt ekonomiskt och estetiskt värde. Wasteland visar att avfall inte längre är en restprodukt utan tvärtom en av våra viktigaste outnyttjade resurser.

Wasteland är producerad av danska Lendager Group i samarbete med Vandalorum. Lendager är ett av Europas ledande arkitektkontor inom hållbar byggnation, strategi, upcycling och materialutveckling. Utställningen tar utgångspunkt i en av vår tids globala utmaningar – att världsbefolkningen beräknas ha stigit med 2 miljarder till år 2050 och att en majoritet av befolkningen kommer att bo i stadsområden, vilket starkt påskyndar efterfrågan på bostäder. Just nu står konstruktionsindustrin för 2/5 av den globala energiförbrukningen och 1/3 av de totala koldioxidutsläppen. Om vi använder Sverige som exempel, står byggbranschen ensam för 1/3 av allt avfall som produceras. För vart tredje hus som står färdigt har så mycket material kasserats att det hade räckt till att bygga ett ytterligare hus.
 


Fotograf: Rasmus Hjortshøj COAST Studio / Lendager Group

 


Inom byggbranschen finns två alternativ. Antingen accepterar man fakta och försöker ignorera problemet. Eller så väljer man att vidta åtgärder för att skapa en hållbar värld där urbanisering och bostäder spelar en avgörande roll i lösningen. Wasteland ställer följande frågor: Vad händer om de resurser som vi anser vara skräp, kan ingå i kretsloppet och skapa vackra produkter, hus och städer? Vad händer om avfallet blir vår största resurs?

Wasteland visar existerande exempel på en sådan värld och pekar ut vägen för framtida tillväxt och synergi mellan design, produktion, konsumtion och resurser. Byggnadsfasader av gamla tidningar, golv av använda champagnekorkar och hus redo för rivning som flyttas från övergivna regioner till storstäder är bara några exempel på paradigmskiftet i den byggda miljön. Estetiken är central när nya designprinciper resulterar i vackra, moderna, detaljrika byggnader och städer. Utställningen är baserad på välkända material – plast, trä, betong, tegel, glas och metall – och visar hela processen från rester till värdefulla resurser av hög arkitektonisk och estetisk kvalitet. Att utställningsbesökaren dessutom får röra vid de omskapade materialen är en viktig del av upplevelsen.

Till utställningskatalog Wasteland, klicka HÄR


Wasteland på Vandalorum möjliggörs av:
Naturvårdsverket
Region Jönköpings län
Sparbanksstiftelsen Alfa / Swedbank
Estrid Ericsons stiftelse
Stiftelsen Clara Lachmanns fond
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Letterstedtska föreningen
bsv arkitekter och ingenjörer

   


Aktuella artiklar
20181017 Dagens Nyheter
20180903 Tidsskriften Recycling
20180815, FORM
20180707, Smålandsposten
20180707, Jönköpingsposten
20180626, SVT
201806, Sveriges Radio
20180615, Värnamo Nyheter

 

Today's lunch

Beef bourguignon made of chuck served with crispy belly of pork, onions, mushrooms and creamy potato puree

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här