Öppettider

Varje dag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet 11-17

Fler händelser

Today's lunch

Åsa Jungnelius: Artefakter 25.5 - 29.9 2019

Sommarens stora utställning i Formladan blir en solopresentation av konstnären Åsa Jungnelius.

Jungnelius hör till samtidens mest uppmärksammade svenska konstnärer och har sina rottrådar nerstuckna i såväl Månsamåla i Småland som Stockholm. Utställningen Artefakter visar ett 30-tal verk i material som glas, papier-maché, Carraramarmor, rep, ben, textil, trä, päls och metall. Skulpturerna utgår från hennes möte med en speciell plats, en brunn i Mostagöl i Ljuders socken nära Lessebo. Det är en plats hon återkommit till under flera års tid och som bär spår av industri, brukande, glömska och natur. Utställningen sker inom ramen för Nya Smålands programsatsning 2019, med syfte att ompröva och omdefiniera det politiska, sociala och estetiska landskapet Småland.

"I skiftet mellan bondesamhället och industrisamhället övergav smålänningarna av nöd denna plats för att finna bördigare mark på andra sidan Atlanten. Industrialiseringen av landskapet sågs sedan kanske som en lösning. Min undersökning rör förståelsen av det vi vanligen kallar natur. Naturen som är en del av vårt gemensamma offentliga rum på ett lika självklart sätt som det urbana, en plats där produktion och romantik möts. Men vad är natur? I vilket tillstånd möter vi naturen? Och finns ens naturen i någon annan form än som en bild av sig själv, ett slags ”naturteater” som vi efter ett besök sedan lämnar? Kanske är komposten, det cirkulära systemet, det närmste natur vi kommer, ett system vi alla ingår i. Död, förruttnelse, jord, återfödelse, död, förruttnelse, jord och återfödelse."
 


Foton: Märta Thisner


 


Åsa Jungnelius är konstnär (MFA) och lektor på Konstfack. Jungnelius är konstnärlig ledare för Residence-In-Nature och just nu aktuell med det offentliga verket Snäckan för utbyggnaden av nya tunnelbanestationen i Hagastaden med invigning år 2025. Utställningar i urval: Tensta konsthall (2007), Crystal (2011), Norrköpings Konstmuseum (2011), platsspecifikt arbete i Hötorgshallen på uppdrag av Stockholm Konst (2013), Kalmar konstmuseum (2013), Chamber N.Y (2017), Dunkers kulturhus (2017), Fullersta gård (2018) ArkDes (2018), He Xiangning Art Museum in Shenzhen, Kina (2018) och Luleå Biennalen (2019). 2007-2013 var Jungnelius anställd vid Kosta Boda som formgivare. Hon var med och initierade WeWorkInAFragileMaterial (2003-2010) och driver idag LASTSTUDIO. Jungnelius finns bl. a. representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet och Statens Konstråd. Utställningen på Vandalorum är en fortsättning på Jungnelius utställning på Fullersta Gård 2018.
 

Today's lunch

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här