Öppettider

Måndag-söndag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet måndag-söndag 10-17

Fler händelser

Today's lunch

Baked salmon served with creamy potato "Jansson", dill and fennel salad, dill oil

Anton Alvarez: Roman Toothpaste MMXXI

12.6 2021 - 7.11 2021

Anton Alvarez utställning består av monumentala lerskulpturer som produceras på plats med utgångspunkt i Vandalorums 300 m2 stora Formlada. Utställningen öppnar den dag Alvarez inleder sitt arbete och under de första veckorna kan publiken följa installationens tillkomst.
I sitt arbete inriktar sig Alvarez på design av system och skapandet av maskiner och processer. Det som tillverkas med hjälp av hans verktyg saknar ofta tydlig funktion och befinner sig i ett gränsland mellan konst och konsthantverk. Alvarez process sker i samspelet mellan maskin och människa, där ingendera fullt ut kan styra resultatet. Trots att objekten är maskintillverkade når de alltid unicitet.
Alvarez drivkraft är att utveckla nya sätt att skapa, och därmed utmana relationen mellan upphovsperson, process och föremål. Han vill ifrågasätta den gängse uppfattningen om hur ett konstverk blir till och därigenom belysa konstnärens roll. Samtidigt vill han synliggöra och ta produktionen av konsten ut ur ateljén och in i utställningsrummet där mötet med publiken sker.
De verktyg Alvarez utvecklar möjliggör en tillverkning som är fristående från såväl industrins metoder som hantverkets traditioner. Så är fallet även med den storskaliga ombyggda extruderingsmaskin som Alvarez använder på Vandalourm. Sju ton stengodslera pressas ut ur dess olika munstycken och blir till verk i en skala som vida överstiger den vi känner från keramikens värld.
Till utställningen publiceras en katalog med en nyskriven text av fil.dr Cilla Robach, enhetschef för samlingarna, Nationalmuseum. 
 
 
Utställningens grafiska formgivare är Stefan Engblom och utställningen är producerad av Vandalorum med stöd av Estrid Ericsons stiftelse och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.
 
Om Anton Alvarez
Anton Alvarez (f. 1980 i Sverige, uppväxt i Sverige och Chile) har studerat vid Royal College of Art i London, Konstfack i Stockholm och Stenebyskolan i Dals Långed. Han har genomfört soloutställningar på bl a Salon94 i New York, Xue Xue Institute i Taipei, Gallery Libby Sellers i London, Espace Muraille i Genève och Gustavsbergs konsthall i Stockholm. Han har utnämnts till Årets konsthantverkare av Residence (2014) och finns representerad i samlingarna vid bl a Denver Art Museum i Colorado, Röhsska museet i Göteborg och Nationalmuseum i Stockholm.
 
Foto: Isak Berglund Mattsson-Mårn
 
Aktuella artiklar:
210623 Värnamo Nyheter
 
 
 
 

Today's lunch

Baked salmon served with creamy potato "Jansson", dill and fennel salad, dill oil

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här