Öppettider

Måndag-söndag
10.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet måndag-söndag 10-17

Fler händelser

Today's lunch

Loin of salmon served with dill mayonnaise, pickled cucumber and herb potato

Caroline Mårtensson: Innan ridån faller

27.8 - 6.11 2022
 

Hösten 2022 visar Vandalorum en ny utställning med konstnären Caroline Mårtensson. Hon arbetar tvärvetenskapligt i poetiska, efterforskande verk som försöker förstå sambanden mellan oss människor och vår omgivning — de avtryck vi lämnar efter oss men också vår ekologiska läskunnighet.
 
I utställningen kommer Mårtensson bl.a. att visa verket Under särskilda förutsättningar, en mångårig undersökning av naturens utmaningar på de militära skjutfälten Ravlunda och Revingehed i Skåne. Områdena omfattas av Natura 2000, ett EU-nätverk för särskilt värdefull natur med uttryckta bevarandevärden. Artmångfalden beror delvis på att slitaget från övningsverksamheten påminner om äldre tiders skonsammare jordbruksmetoder. Växt-, djurliv och militär verksamhet är varandras förutsättningar och motsättningar på samma gång.
 
Ett annat verk i utställningen är den nyproducerade installationen Innan ridån faller. I glipan på en nästan nerfälld ridå projiceras ett videocollage av material från tre olika situationer och historiska tillfällen. Verket grundar sig i studier av nattlevande flyn och har utvecklats i nära samarbete med formgivaren Patrik Bengtsson och musikern Magnus Jonsson Szatek, men också genom förstudier med naturinventerare och hobbyentomologer.
 
Vi befinner oss på gränsen till en ekologisk kollaps, som är svår att förhålla sig till. Om vi känner till arterna i vår egen närhet och hur de ekologiska systemen hänger samman har vi bättre förutsättningar att värna dem.
 
Till utställningen görs en katalog med en nyskriven text av poeten Mats Söderlund samt en novell av norska författaren Maja Lunde som publiceras för första gången i Sverige.
Foton: Caroline Mårtensson

 
 
Caroline Mårtensson (f. 1977) är verksam i Halland och har en MFA från Malmö konsthögskola. Hon arbetar forskningsbaserat, tvärvetenskapligt och platsspecifikt i förhållande till frågor om miljö och klimat, med ett intresse för de psykologiska barriärer som ligger i vägen för engagemang och normförändring. Tillsammans med Patrik Bengtsson driver hon Test Site Steninge i Halland, en plattform för praktiskt experimenterande och samtal kring hållbart byggande och omställning.


TACK TILL
Kvadrat

Today's lunch

Loin of salmon served with dill mayonnaise, pickled cucumber and herb potato

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här