Öppettider

Varje dag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet tisdag-söndag 11-17

Fler händelser

Today's lunch

Historiken

1958
Smålands Konstnärsförbund bildas av en grupp yrkesverksamma konstnärer.

1963
Smålands Konstnärsförbund initierar Smålands Konstarkiv, en samling som ska ta det ansvar för den regionala konsten som museerna försummat. Sven Lundh blev arkivets förste intendent.

1964
Smålands Konstarkiv invigs av Nationalmuseums chef, och tillika smålänningen Carl Nordenfalk. Arkivets lokaler ligger i det nybyggda Swed-Expohuset som tillkommit för att visa aktuella industriutställningar. Här kunde konst och företagande samsas och den första utställningen innehöll bl.a. en större kollektion av Vera Nilsson.

1984
När verksamheten upphör i Swed-Expohuset föds tankar på ett museumsbygge för den regionala samlingen. Sven Lundh driver saken och finner en tillfällig lösning för Smålands Konstarkiv då man flyttar till nya lokaler i den gamla Knäppfabriken på Jönköpingsvägen i Värnamo.
Sven Lundh får Pontus Hultén intresserad i saken och han i sin tur tar kontakt med den italienske arkitekten Renzo Piano. De hade tidigare samarbetat kring uppbyggnaden av Centre Pompidou i Paris (invigt 1977) som Piano ritat i par med Richard Rogers.

1987
Konstarkivet ombildas till en stiftelse med Värnamo kommun, landstingen i de två länen och Smålands Konstnärsförbund som stiftare. Frågan om ett nybygge lever kvar och kommunen reserverar en attraktiv tomt i skärningen mellan E4an och riksväg 27, nu kallat det Sydsvenska Krysset.

1998
Stiftelsen Vandalorum bildas. Stiftare är Smålands Konstarkiv och Smålands Konstnärsförbund. I februari presenterar arkitekten Renzo Piano sitt koncept och sina ritningar för Vandalorum inför press och media i Stockholm. Kulturminister Marita Ulvskog inleder och Pontus Hultén manifesterar sitt engagemang för idén. Han förespeglar bl.a. att donera hela sin privata samling till Vandalorum.

2000
Projektet drivs framåt med stöd från Värnamo Kommun, Jönköpings Landsting,  Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Kulturdepartementet och Framtidens Kultur.
Riksdagen fattar ett beslut om stöd till Vandalorum om minst 8 miljoner årligen.
Samma år anslår Landstinget i Jönköpings Län 15 miljoner kronor för projekteringen av själva bygget fram till byggfärdiga ritningar. Härifrån har uppbyggnaden av den inre verksamheten och projekteringsarbete pågått kontinuerligt.

2001
Arrangeras utställningen ”Den sanna historien om Vandalerna”, sammanställd av Pontus Hultén. Utställningen röner såväl svensk som internationell uppmärksamhet och är det verkliga elddopet för Vandalorums spirande utställningsverksamhet.

2002
Genomförs ett välbesökt nordiskt seminarium i den s. k. ”Vandalorumladan” med ledande personer inom konst, design, utbildning och näringsliv. Temat för diskussionen är ”Yttre och inre tillväxt” och bland deltagarna märks konstnären Per Inge Bjørlo, museipersonerna Adalsteinn Ingolfsson, Bo Nilsson, Jan Åman samt Anna Valtonen, chefsdesigner på Nokia. Tina Wik anlitas som second architect.

2003
Museum Vandalorum bildar Fastighetsbolaget Vandalorum som är tänkt att äga byggnaderna. En första driftsbudget utarbetas, baserad på uppgifter från erfarenheter från bl.a. Moderna Museet i Stockholm och Louisiana i Humlebæk.

Stiftelsen Sparbanksföreningen Alfa beviljar ett generöst bidrag till Vandalorum för att kunna bygga upp en samling möbler och prototyper liksom en databank för forskning och litteratur kring den världsberömde danske möbelkonstnären Hans J Wegner.

Vandalorum-rondellen vid korsningen E4an-Riksväg 27 invigs med en skulptur av Per Inge Bjørlo.
Vandalorums första workshop arrangeras i samarbete med SCA Packaging och handlar om förpackningar. Bland deltagarna fanns konstruktörer och grafiker från industrin samt konstnärer och grafiska formgivare.

2004
Vandalorum genomför ett Wegnerseminarium på masternivå med tillhörande workshop och med deltagare från fyra olika utbildningsinstitutioner i Sverige samt Dansk Designskole. Detta blir det första praktiska exemplet på Vandalorums utbildningspedagogik och bland föredragshålarna märks Sven Lundh, professor Sture Samuelsson från KTH, designskribenten Susanne Pagold och snickarmästare Ejnar Pedersen från PP-Møbler.

Under vintern/våren 2004 medverkar Vandalorum till att dokumentera och katalogisera Smålands Konstarkivs permanenta samling på över 1000 originalarbeten. Resultatet utkommer som en tredelad katalog.

2005
Årets workshop handlar om relationen mellan Ljud och Design och involverar studenter från HDK och Chalmers i Göteborg, högskolorna i Jönköping och Växjö, Musikhögskolan och konsthögskolan Valand från Göteborg. Bland föreläsarna finns forskaren Catharina Dyrssen samt kompositörerna Tuomo Haapala och Staffan Mossemark.

I samband med arrangemanget Designers´Saturday arrangerar Vandalorum i samarbete med Dansk Design Center i Köpenhamn utställningen Møblernes Haute Couture med samtida dansk möbeldesign.

2006
Vandalorum arrangerar i samarbete med Trapholt Museum i Kolding utställningen Plastic Fantastic. Med fokus på plasten som material visas en exposé över detta materials användning inom de senaste femtio årens design, med tonvikt på möbler och husgeråd. I anknytning till utställningen pågår en workshop under temat Nya material med studenter från Sverige och Danmark. Arkitekten Vesa Honkonen och Sofia Lagerkvist från designgruppen Front föreläste parallellt med bl.a. Lena Berglin, som är forskare på Borås textilhögskola och Torbjörn Egerhag, vd för Materialdepån Norden AB.  

En avsiktsförklaring angående Vandalorums framtida utbildningsdel skrivs under i april av rektorerna på HDK i Göteborg, Högskolan i Jönköping samt Växjö Universitet.
För Designers’ Saturday visas utställningen Korsförhör av och med möbelformgivaren Boris Berlin.

Vandalorum är medarrangör av den första s.k. Materialresan, där ett tjugotal studenter på mastersnivå från Ingenjörshögskolan i Jönköping och HDK i Göteborg besöker företag i regionen. Intrycken redovisas i en workshop.

2007
Årets utställning för Designers’ Saturday visar Harley-Davidson: estetiken, attityderna och karaktäristiken kring motorcykeln som designobjekt. Materialresan upprepas i samarbete med Högskolan i Jönköping, Värnamo Kommun och Näringsliv. Resan följs av en workshop för de deltagande studenterna.

Under våren engageras Sune Nordgren som ny projektledare för Vandalorum. Med ett förflutet som bland annat chef för Malmö konsthall, Iaspis i Stockholm, BALTIC Centre for Contemporary Art i Gateshead och Nasjonalmuseet i Oslo har han en kapacitet inom området och en erfarenhet som är den injektion projektet just nu behöver. Genast läggs tonvikt på frågorna kring finansieringen av byggnationen och den framtida driften.  Han tar också omedelbart itu med att skärpa projektets profil och att marknadsföra det med en tydligare identitet.

Hösten inleds med att Styrelsen för Vandalorum ombildas. Ny ordförande blir Jan Ove Forsell, känd inom företagande och ledande affärsställningar i regionen. Första prioritet är en ny budgetplan och en hållbar strategi för finansieringen av projektet.

2008
Under Designers Saturday öppnar Vandalorum utställningen ”Yngve Ekström- inte bara Lamino”.
Visst gjorde Yngve Ekström mer än den folkkära, fårskinnsklädda böjträstolen. Föregångarna heter Anders, Per, Kurva och Båge, och formen startade i en pinnstols underrede. Bland hans produktion som visades fanns också lampor, bokhyllor och tyger. Samtidigt visades projektet Vandalorum upp med modeller skisser, ritningar och innehåll. 

Under våren hålls ett seminarium för att få fram en bild av vad Vandalorum skulle kunna vara, och inte minst vad Vandalorum kan betyda såväl regionalt som i ett nationellt sammanhang. Seminariet pågick i två dagar indelade i tre sektioner. Till de tre ämnena var lokala såväl som nationella aktörer inbjudna för att bidra med sin kompetens till projektet.
Materialresan går återigen av stapeln i samarbete med Högskolan i Jönköping, Värnamo Kommun och Värnamo Näringsliv med en avslutande workshop för de deltagande studenterna.

2009
I samband med möbelmässan ges första numret ut av Vandalorums bulletin som börjar med 10... och räknar neråt. Den berättar om allt som händer kring museet, om innehåll och program. Bulletinen ges ut kontinuerligt, sista numret i samband med öppningen.  

4 mars träffas ett antal företagare och företrädare för Vandalorum för att  diskutera framtida innehåll, marknadsföring m.m.

Årets utställning under Designers Saturday var ”Vi prøvet at lave en udstilling.” Under handledning av Uglycute genomfördes en workshop med studenter som resulterade i utställningen som visade ett urval av Hans J Wegners fantastiska möbelkonst. Det anordnas ett stort Designmingel i samarbete med Proton Group för att manifistera en nystart av projektet.
I april meddelar Hamrinstiftelsen i Jönköping att de går in som partner i projektet då de bidrar med 20 miljoner kronor.

Den 7-9 maj anordnas en workshop, "Böja tråd och bocka rör". Workshopledare är Vesa Honkonen. Föreläsningar görs av Sune Nordgren, projektledare Vandalorum, Maud Färnström, fil dr Universitetslektor i Konstvetenskap, Hörle Tråd, Gabriella Gustafsson från TAF Arkitekter och Erik Lundh Källemo. Studenterna besöker även Mandus Wire AB i Värnamo. 
Beslut tas under hösten att bygga Vandalorum i etapper. Under november är upphandlingen för entreprenaden av Etapp 1 klar, med PEAB som totalentreprenör. Etapp 1 omfattar ca 3000 m² och kommer att stå klart för öppning våren 2011.

V. 49 genomförs den årligt återkommande Materialresan i samarbete med Värnamo Kommun, Värnamo Näringsliv, Värnamo Företagarförening samt Tekniska Högskolan i Jönköping. Deltagare är studenter från sistnämnda.

Pionjärer ansluter sig till projektet genom att ekonomiskt säkra Vandalorums drift fram till öppningen.
Nedräkningen genom Vandalorums bulletin har nu kommit till 8...

2010
Året inleds med att Vandalorums andra partner, Liljedahlsbolagen AB med huvudkontor i Värnamo, tillkännages. Med sin insats på 10 miljoner blir de en dominerande medaktör.
16 januari blir det historiska datumet då Vandalorums första spadtag tas av ett 60-tal konstnärer, formgivare och arkitekter från Norden.

Den 6 mars öppnar utställningen Illgrön design. Det är Apokalyps Labotek som visar några av sina klimatsmarta produkter, framtagna av restprodukter från kemisk industri och småföretagande.

Den 4 maj deklarerar Svenstigs Fastighets AB med säte i Värnamo att de blir partner till Vandalorum. Med sin insats på 2 mkr blir Svenstigs en viktig medaktör i projektets fortsatta utveckling.

Tillsammans med Smålands Konstarkiv visar Vandalorum under perioden 20 maj - 5 juni utställningen Well... Yes Box! Detta med anledning av att SCA Packaging anordnat en mönsterdesigntävling för en ny kollektion presentförpackningar. Tävlingens bidrag tillsammans med de vinnande mönstren visades i utställningen.

3 juli var allmänheten inbjuden till taklagsfest på Vandalorum! Det gavs möjlighet, att som bland de första besökarna, vandra runt i de två stora utställningshallarna. Det bjöds på musikunderhållning och korv-och glassförsäljning. Rekryteringen av medlemmar till Vandalorums vänförening startades även i samband med festen.

2011
Den 16 april öppnar så äntligen portarna till Vandalorum och Poul Erik Tøjner, direktör på Museum Louisiana i Danmark håller invigningstalet.

För fullständigt utställningsprogram från 2011 och framåt, klicka här.

2016
Den 16 januari går startskottet för byggnationen av Etapp 2. Tillsammans med Vandalorums Vänner och formgivare Jonas Bohlin rivs det plank där den nya utställningsladan ska byggas. Utbyggnaden finansieras av Vandalorums tre partners: Christina Hamrin, Liljedahl Group och Svenstigs, med ett kompletterande stöd från Boverket.

2017
Den 21 januari inviger Vandalorum Etapp 2 som inkluderar ytterligare 800 m² till de redan befintliga 3000 m² (från Etapp 1, 2011) utbyggnaden innefattar: en ny utställningslada (Lada 3), Svens veranda samt en förvandling av Lada 2 till Formlada. Formladan är en utställningsplats tillängnad formen där målet är att presentera designföremål och möbelkonst med laddning och starka betydelser samt att ställa formgivarnas processer och berättande i centrum. Ansvarig arkitekt för utbyggnaden var Magnus Silfverhielm vid AIX Arkitekter i Stockholm med utgångspunkt i Vandalorums originalkoncept av Renzo Piano Building Workshop.

 

Today's lunch

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här