Öppettider

Tisdag-söndag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet alla dagar 11-17

Fler händelser

Today's lunch

Braised brisket with gravy of horseradish and mustard, organic carrots and potatoes with herbs

Anna Viola Hallberg

Tystnadens typologier: minne


Konstnären Anna Viola Hallberg, hennes assistent Maja Andersson och minneskulturforskaren Ulla Manns (Södertörns högskola) kommer att under tre veckor vistas vid Vandalorum. Där kommer de att rikta ljuset mot spår av porträttmålaren Bror Kronstrand och hans hustru Sigrid genom att arbeta med och utifrån minnen av olika slag: fotografier, brev, föremål och verk som finns hos släkten i Småland, liksom berättelser om paret Kronstrand. Projektet både levandegör och omtolkar minnen och berättelser om såväl det liv paret levde som konstnärskapet.

De berättelser som växer fram ur källmaterialet bär på en ambivalens i relation till fakta, eller sanningar om man så vill. Historieskrivning, personligt och kollektivt minne är i fokus vid sidan av en inventering av såväl signerade som osignerade verk.

Undersökningen av de olika samlingarna och av ”samling” som begrepp ger nya och viktiga perspektiv till två pågående projekt. Making The Immoral (i samarbete med Björn Perborg) är en installation och film kring porträttmålaren Bror Kronstrand som bjuder in till reflektion kring kulturpolitik, kanon och odödlighet. Även frågeställningar kring upphovsrätt, gränsen mellan det privata och det offentliga samt dagens kulturpolitiks tendenser att i första hand definiera konstnären som entreprenör är centrala. Tystnadens typologier: minne tar tag i så kallade tysta diskurser som genom sina samexistenser ger en ontologisk klangrymd genomlysta utifrån en intersektionell maktanalys, det vill säga ett kritiskt förhållningssätt där sociala villkor och konstruktioner av identiteter ses som intimt förknippade med politiska maktordningar. Det nya projektet om minne går in i bevarandets vara eller om man så vill samlandet som handling i relation till tillhörighet och representation.

Hallberg intresserar sig ofta för gränsen mellan privat och offentligt. I hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp en central plats. Här möts något som engagerat Hallberg i över ett decennium: att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade.

Är det kuriosakabinetten eller drömmen om att själv ingå i en nationell samling som drev Kronstrand till att samla på ”kvitton” på sina framgångar. Var det den tidens ”selfies”, att man bytte porträttfotografier och visitkort som bär spår till detta bevarande? Tänkte han att det är viktigt för att visa att man är någon i sin samtid? Eller var samlandet för just eftervärlden?

I Sankt Petersburg finns Rysslands första museum. Det öppnades av Peter den store år 1727. På museet finns ett rum som håller en rad föremål som Peter den store samlat på sina resor. Då Kronstrand kom till staden var den i sin ärofyllda glans, det var helt enkelt staden att besöka. Det är ungefär 100 år sedan och det är här som porträttmålaren Kronstrand mötte Emanuel Nobel och påbörjade sin långa produktiva karriär som societetsmålare. Det blev sammanlagt mer än två tusen porträtt. 


En av de första djupdykningarna som ska göras under denna tre veckors vistelse på Vandalorum är att gå igenom brevväxlingen mellan Emanuel Nobel och Bror Kronstrand. Kanske kan just dessa brev ge incitament till det nya verket som Hallberg arbetar med. Besökaren på Vandalorum bjuds in att besöka ateljén som är tillfälligt inhyst i Galleriet. Där visas även filmen En handelsresande i evigt liv. Se notis för tider.

 

Anna Viola Hallberg  är konstnär och curator med en master i internationella museistudier. Hallberg arbetar med installation och intervention. Hennes bakgrund ligger i fotografi, rörlig bild, performance och socialt engagerad konst. Intresset kretsar ofta för gränsen mellan privat och offentligt. I hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp en central plats. Här möts något som engagerat Hallberg i över ett decennium: att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade.

Ulla Manns är idéhistoriker och professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har under många år forskat om kvinnorörelse och feminism i framför allt Sverige och Norden. Hennes nuvarande projekt handlar om betydelsen av kulturellt minne för den västerländska 1800-talsfeminismen och ingår i ett större forskningsprogram: Tid, minne, representation (histcon.se) Manns intresserar sig särskilt för tystnadens och glömskans betydelse för det kulturella och kollektiva minne som sociala rörelser själva bidrar till att skapa.

 

Länkar:
Anna Viola Hallberg: annaviolahallberg.com
Ulla Manns: histcon.se/staff/ulla-manns
Bror Kronstrand: brorkronstrand.se

 

 

Today's lunch

Braised brisket with gravy of horseradish and mustard, organic carrots and potatoes with herbs

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här