Öppettider

Varje dag
11.00 - 17.00

Evenemangskalender

Välkommen att besöka våra utställningar, butik & Syltan! Öppet 11-17

Fler händelser

Dagens lunch

Renzo Piano

”Det räcker inte med ett bra hus. Det är aktiviteten och bärigheten i Programmet som ger framgång”.


 

From an original outline proposal by Renzo Piano Building Workshop

 

 

Renzo Piano, arkitekten bakom Vandalorum, värderar platsen högt. Den plats där hans arkitektur ska vara en del av framtiden. Han värdesätter och låter sig inspireras av de lokala materialen och byggnadsteknikerna. Därför är hans museer inte baserade på en förutfattad idé utan ”växer upp ur marken”.

På platsen för Vandalorum, mellan Värnamo centrum och en av landets mest trafikerade vägar, låg en gång en torklada för hö av imponerande mått, rödmålad och med en sinnrik takkonstruktion. Denna lada har Renzo Piano Building Workshop nu i sina ritningar låtit mångfaldiga till elva lador, placerade i en ring för en naturlig rundvandring genom utställningar och andra funktioner och med en skyddande innergård för alla slags aktiviteter.

Piano är också en ljusets mästare med krav på ideala förhållanden för våra upplevelser och Vandalorum är därför inte bara att vara ett konstverk i sig själv utan kännetecknas i högsta grad av funktionalitet och kvalitet.


Pontus Hultén och Renzo Piano vid platsen där Vandalorum idag ligger.
 

Namnet Vandalorum kommer från museimannen Pontus Hultén som tidigt engagerade sig i projektet. Hultén gjorde 2001 en stor utställning på Knäppfabriken i Värnamo som hette ”Den sanna historien om Vandalerna” och som presenterade idén att vandringsfolket Vandalerna skulle ha en historisk anknytning till Småland. Hultén fick genitivformen ”Vandalorum” från minnesstenen över drottning Kristina i Peterskyrkan i Rom där det står Svecorum Gothorum et Vandalorum Reginae – alltså att hon var Svearnas, Götarnas och Vandalernas drottning. I dag används hellre ordet Vendernas, men det är osäkert om det är samma folk som åsyftas.


 

Dagens lunch

Vandalorum Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

 

Anmäl dig här