←  Kalender

Workshop: I samtal med... solen

Wednesday

14

/

8

2024

/

13:30

Anmäl
Sommar: Sol & skugga
Vi bjuder in dig att delta i en gratis workshop där vi kommer att utforska vår relation till solen. Designforskarna Hayley Ho och Fanny Lindh från RISE (Research Institutes of Sweden) kommer att guida dig genom en designprocess som ger dig möjlighet att reflektera över hur du relaterar till solen individuellt, och förse dig med material för att lära dig om andra perspektiv. Ingen förkunskap krävs.

Detta är en del av en resande workshopserie, där varje tillfälle har ett tema som relaterar till en av årets fyra årstider. I linje med årstiden är temat för denna gång "Sommar: Sol & Skugga". Syftet med workshopserien är att samla röster för att starta samtal om vår relation till solen och på så sätt få nya insikter om hur solenergi kan vara en del av våra liv. Det är en del av vårt forskningsprojekt "Sun in my backyard (SIMBY)", där vi tar ett värdedrivet perspektiv för att närma oss solenergi. När det gäller tekniska lösningar börjar vi ofta med tekniska behov snarare än våra relationella behov – med din hjälp är detta vårt försök att ändra på det!

Workshopledare: Hayley Ho och Fanny Lindh, designforskare från RISE, inkluderande systeminnovation.

Vänligen ange namn, e-post och telefonnummer i anmälan via mail.

Projektet möjliggörs med bidrag från Energimyndigheten.

Foto: Patrik Eriksson

Bilden visar en person som kollar in i en lampa.

Kommande evenemang

Se allA