Integritetspolicy

Integritetspolicy

Effektivt datum: 22/05/2024

1. Introduktion

Välkommen till vandalorum.se ("vi," "vår," "oss"). Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina data, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Dataskyddsansvarig

För ändamål enligt GDPR är den dataskyddsansvariga Vandalorum Museum för konst & design, belägen på Skulpturvägen 2, 331 44 Värnamo, Sverige. Du kan kontakta oss på info@vandalorum.se eller +46(0)370-30 22 00 om du har några frågor eller funderingar angående dina personuppgifter.

3. Informationen vi samlar in

Vi samlar in följande personuppgifter när du använder vårt bokningsformulär för att begära en gruppbesök eller konferensbokning:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
4. Laglig grund för behandling av data

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande lagliga grunder:

 • Kontrakt: Behandling är nödvändig för utförandet av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.
5. Hur vi använder dina data

Vi använder de data vi samlar in för följande ändamål:

 • Att behandla och hantera dina bokningsförfrågningar.
 • Att kommunicera med dig angående din bokning och tillhandahålla kundsupport.
6. Delning och offentliggörande av data

Vi säljer, byter eller på annat sätt överför inte dina personuppgifter till externa parter förutom när det är nödvändigt för att behandla dina guidade turförfrågningar och enligt lagens krav. Detta inkluderar att dela data med tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats och bedriva vår verksamhet, förutsatt att dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell och följa GDPR.

7. Internationella överföringar av data

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i länder utanför det land där du är bosatt. Vi säkerställer att överföringar av personuppgifter till tredjeländer är föremål för lämpliga garantier enligt GDPR:s skyddslagar.

8. Dataskydd

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstörelse. Dina personuppgifter lagras säkert och är endast åtkomliga av behörig personal.

9. Länkar till andra webbplatser etc.

Webbplatsen vandalorum.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vandalorum kan inte hållas ansvarig för innehållet på sådana webbplatser (tredjepartswebbplatser) eller för de procedurer som används för insamling och behandling av personuppgifter på dessa webbplatser.

10. Dina dataskyddsrättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Åtkomst: Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter.
 • Rättelse: Du har rätt att begära att vi rättar till eventuella personuppgifter som du anser är felaktiga eller kompletterar uppgifter som du anser är ofullständiga.
 • Radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Begränsning av behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Invändning mot behandling: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi överför de data som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på den angivna kontaktinformationen.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida och uppdatera datumen för ändringar i integritetspolicyn ovan. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna Integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina data.

12. Kontakta oss

Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss med informationen nedan:
Vandalorum
Skulpturvägen 2
331 44 Värnamo
Sverige
info@vandalorum.se
+46(0)370-30 22 00

Cookie-policy

1. Introduktion

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) vilket gör att webbplatsens eller tjänsteleverantörens system kan känna igen din webbläsare och fånga och komma ihåg viss information.

2. Cookiebot

Vi använder Cookiebot för att hantera och ge kontroll över användningen av cookies på vår webbplats. Cookiebot tillhandahåller en samtyckesmekanism som låter dig välja att acceptera eller avvisa olika kategorier av cookies som används på vår webbplats.

3. Typer av Cookies Vi Använder
 • Nödvändiga Cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De möjliggör grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Vår webbplats kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.
 • Preferenscookies: Dessa cookies gör att en webbplats kan komma ihåg information som ändrar sättet som webbplatsen beter sig eller ser ut på, som ditt föredragna språk eller region.
 • Statistikcookies: Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att samla in och rapportera information anonymt. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att säkerställa att användare hittar det de letar efter lättare.
 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies används för att spåra besökare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilde användaren och därmed mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer.
4. Hantering av Cookies

Du kan hantera dina cookieinställningar genom Cookiebots samtyckesbanner som visas när du först besöker vår webbplats. Du kan välja att acceptera eller avvisa olika kategorier av cookies. Dessutom kan du hantera cookies genom inställningarna i din webbläsare. De flesta webbläsare tillåter dig att blockera eller ta bort cookies. Men om du gör detta kanske du inte kan använda hela funktionaliteten på vår webbplats.