Boro

Nödens konst

12
/
3
2022
14
/
8
2022
2022
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen Boro: Nödens konst
Boro berättar om konsten att överleva men också om människors kreativitet och ständiga behov av att skapa skönhet.

Trasiga, utslitna, lappade och omsorgsfullt lagade. Boro-textilier berättarom konsten att med knappa resurser överleva på en utsatt plats. I norra Japan är vintrarna kalla och historiskt har befolkningen varit fattig. Här, bland bönder och fiskare, utvecklades ett särpräglat kvinnligt hantverk där ingentingfick gå till spillo. Kläder och hemtextilier lagades, förstärktes ochomarbetades under generationer.

Boro-föremålen hade länge ett lågt anseende i Japan och betraktades som enskamlig påminnelse om ett fattigt förflutet. Under de senaste två decennierna har intresset för boro ökat markant. Textiliernas enkelhet, komposition och historia har inspirerat konstnärer och formgivare långt utanför Japans gränser, och boro-föremålen är idag samlarobjekt.

Boro berättar om konsten att överleva men också om människors kreativitet och ständiga behov av att skapa skönhet. Förutom att utgöra en unik textiltradition fungerar boro också som en värdefull grund för samtal kring aktuella, komplexa frågor om textilförbrukning, produktion, hållbarhet och mode. Verken i utställning visas för första gången i Europa och kommer från världens största boro-samling, ägd av Amuse lnc. i Japan. Här pre­senteras även plagg från svenska museisamlingar, samtida textilkonst och mode, samt ljudkonst som skapats specifikt för utställningen.

Utställningen är ett samarbete med Världskulturmuseerna och Amuse lnc. med scenografi av TAF Studio och grafisk form av BankerWessel.

Tack till: Bengt Julins stiftelse, Värnamo Sliperi & Glasmästeri, Zero, Kulturrådet, Region Jönköpings län, Värnamo kommun och Vandalorums partners: Hamrin, Liljedahl, Svenstig

Foto: Patrik Lindell

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA