Sigrid Sandström

Under tiden

3
/
12
2022
10
/
4
2023
2022
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar Sigrid Sandströms utställning Under tiden.
Genom min besatthet av tid som går, har jag försökt komma på olika sätt att verkligen ge betraktaren en aktiv, engagerad roll — att etablera en känsla av att något uppenbarar sig här och nu.

I en tid när vi översköljs av digitala bilder som når oss via skärm, står måleriet — som analogt bildhantverk — för en klar motvikt. En målnings grundelement är färg som appliceras på ett fysiskt underlag, men inom dessa ramar finns otaliga variationsmöjligheter. Sigrid Sandström har genom hela sitt konstnärskap valt måleriet som uttrycksmedel, men ständigt tänjt på dess traditioner. Hon vill få oss att se hennes målningar inte bara som bilder, utan som fysiska föremål att uppleva. Hennes hantverk är experimenterande, med exempelvis maskerings-, tryck- och hällmetoder, och tiden under vilken ett verk växer fram tycks närmast inkapslad i de många lagren.

Sandström har i över två decennier konsekvent utforskat en av måleriets äldsta motivvärldar: landskapet. I denna utställning finns verk som bl.a. minner om jordskred och smältande glaciärer. Det flyktiga och förgängliga spelar här en viktig roll. Verken upplevs inte som helt statiska utan som om de är i ständig rörelse. Vad som ena stunden framstår som ett formmässigt experiment på ytan, kan i nästa övergå till en illusion av svindlande djup. Detta, kombinerat med Sandströms färgval — där naturens dämpade gråskalor ställs mot strålande, klara nyanser — får verken att närmast vibrera.

I denna utställning visas tre serier av nya verk. En av serierna, bestående av monumentala målningar som hänger fritt i rummet, har Sandström skapat specifikt för Vandalorum. För första gången visar hon målningar på duk som är avsedda att upplevas från två håll, med en fram- och baksida av samma dignitet, om än med vitt skilda temperament.

Sigrid Sandström (f. 1970 i Stockholm) tog sin MFA vid Yale University i USA. Hon är professor vid Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors och var tidigare professor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm samt biträdande professor vid Bard College, New York. Hennes verk ingår i samlingarna vid bl.a. Moderna Museet, Statens Konstråd, Malmö Konstmuseum och Houston Museum of Fine Arts.

Curator: Elna Svenle

Tack till: Tore G Wärenstams stiftelse, Åke Wibergs stiftelse, Kulturrådet, Region Jönköpings län, Värnamo kommun, Vandalorums Partners: Hamrin, Liljedahl, Svenstig

Till utställningen publiceras en katalog med en nyskriven text av den tyske författaren och konstskribenten Martin Herbert.

Foto: Patrik Lindell

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA