För skolor

Bilden visar en workshop med skolelever.
På Vandalorum ges elever i alla åldrar möjlighet att arbeta med etablerade konstnärer, arkitekter och formgivare i en kreativ, inspirerande och tillåtande miljö.

Vi har ett digert pedagogiskt program där vi erbjuder besök med guidad visning för alla elever i förskola, grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning, såväl som mer omfattande workshops inom ramen för Skapande skola för grundskolan. Besök med guidad visning på Vandalorum är kostnadsfritt för alla elever i förskola, grundskola och gymnasium i Region Jönköping.

Besök med visning

På Vandalorum visas mellan 6 och 10 konst- och designutställningar per år. Till samtliga utställningar utformas program med visningar anpassade efter skolans läroplan. Vi erbjuder även en öppen skapande verkstad i anslutning till någon av våra pågående utställningar. Här kan eleverna skapa själva utifrån en given uppgift som knyter an till temat i utställningen. Vi kan även erbjuda pedagogledd workshop mot en avgift.

Kulturbidrag i samarbete med Kulturrätten

Vandalorum är en del av projektet Kulturrätten som bland annat tillhandahåller bidrag för kulturresor samt kultur i skolan i Region Jönköping.

Skapande skola

På Vandalorum erbjuder vi även mer omfattande pedagogiska program inom ramen för Skapande Skola. Ansökan för Skapande Skola från Kulturrådet är just nu stängd.

Varje Skapande skola-tillfälle inleds med visning i en pågående utställning. Därefter följer en praktisk workshop tillsammans med någon av våra konst- eller designpedagoger och en yrkesverksam formgivare eller konstnär. Vi jobbar med tre övergripande teman inom Skapande skola: konst, formgivning och fotografi.

Se stipendiater

No items found.

Tidigare projekt

No items found.

Se bilder

No items found.

Mera från studion

Se allA