Ann Böttcher

Beskåda detta otäcka land

12
/
9
2015
29
/
11
2015
2015
Lada 2
Smålands Konstarkiv
Bilden visar del i utställningen "Beskåda detta otäcka land".
Ann Böttcher närmar sig granen med sällsam inlevelse. Ofta är granens topp bruten, grenarna tilltufsade och stammen böjd och deformerad av blåsten. En av dem dansar som en flaxande schaman.

Konstnären Ann Böttcher intresserar sig för hur naturen färgas av olika estetiska och ideologiska projektioner. I centrum för hennes konstnärliga utforskning står granen. Hennes arbete tar sig ofta uttryck i minutiöst utförda teckningar men även i arkivbaserade kollage och traditionella textila tekniker.

Utställningen tar avstamp i verket Den svenska serien (ett urval). Denna vägginstallation kan beskrivas som en subjektiv undersökning av hur granen kommit att användas som svensk symbol, främst inom konst och litteratur, från 1600-talet till idag. Här visas även Ryamatta, Sverige (Brevkort, NSB: God Helg. 1930-tal) som behandlar vårt lands nationalsocialistiska arv.

En ny serie teckningar utgör en hommage till Sten Dunér och hans målning Den ensamma granen. Dunérs konstnärskap är djupt förbundet med familjens torp Drömmens beläget i den småländska granskogen inte långt från Värnamo. Särskilt intresserar sig Böttcher för Dunérs förhållande till det inre och yttre landskapet, främst genom den romantiska traditionen och konstnärer som Caspar David Friedrich.

Till utställningen har Böttcher gjort en inventering av granen som motiv i Smålands Konstarkivs samling. Hennes urval, som visas i Studiearkivet, inkluderar verk av bl.a. Vera Nilsson, Gusty Olsson, Erling Johansson och Erik Dietman.

Ann Böttcher är född 1973 i Bruzaholm, Småland. Hon är idag verksam i Malmö och på Falster i Danmark. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö.

Utställningen är skapad i samarbete mellan Vandalorum och Smålands Konstarkiv.

Curatorer: Elna Svenle & Eva Thomasdotter

Foto: Johann Bergenholtz

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA