Ann Hamilton

aloud

5
/
3
2016
3
/
4
2016
2016
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar verket aloud.
Vilken plats finns för direkta, taktila, fysiska upplevelser i en mediemättad värld?

aloud av den amerikanska konstnären Ann Hamilton är en inbjudan till publiken att skapa ljud, på egen hand eller tillsammans. Veva igång vindmaskinerna! Veva i takt eller otakt. Skapa en kör av susande, vinande, rasslande och dånande. Känn på vindmaskinernas sidentyg. Rör vid dräkternas ull. Klä er gärna i dräkterna. Och ta på en hatt. Ökar känslan av gemenskap?

Hamilton är internationellt erkänd för sina storskaliga sensoriska installationer som ofta skapas för platsen där de ställs ut. Verken präglas av hennes intresse för material, språk, beröring och ljud. Genom det kollektiva vindskapandet i aloud vill Hamilton öka medvetenheten om våra sinnesupplevelser – främst vad vi hör, känner och ser. Hon vill uppmärksamma oss på vår fysiska närvaro.

Vindmaskinerna bygger på en modell från Drottningholms Slottsteater. Här omges de av munnar. Vissa tycks le, andra viska, ropa och skratta. Munnarna tillhör träfigurerna i de senmedeltida altarskåpen i Gotiska hallen på Historiska Museet, platsen där aloud premiärvisades. Hamilton har vandrat runt och svept en liten övervakningskamera över figurernas ansikten. Figurerna, som ursprungligen ägde en andlig aura, har idag blivit artefakter på ett museum. Hamilton försöker ge dem liv igen.

Ann Hamilton (f. 1956) är utbildad vid Yale University och är idag verksam i Columbus, Ohio. Hon representerade ensam USA vid Venedigbiennalen 1999 och har haft soloutställningar på museer världen över, däribland MoMA i New York, Tate Liverpool och São Paulo-biennalen.

aloud
tillhör Wanås Konst. Verket producerades 2004 av Statens Konstråd för Historiska Museet i samarbete med HV Ateljé, Hans Cogne och Erik A Danielssons Snickeri

Foto: Johann Bergenholtz

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA