Barnets århundrade

Nordisk design för barn 1900 till idag

10
/
5
2014
28
/
9
2014
2014
Lada 1
Lada 2
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen Barnets Århundrade, Lada 1.
I /Barnets århundrade/ samlas för första gången 1900-talets och nutidens mest progressiva nordiska design, arkitektur och konst för barn. Centralt för utställningen är hur barn involveras i det kreativa skapandet.

Utställningen lånar sin titel från den småländska författaren Ellen Keys banbrytande bok utgiven år 1900. Hennes tankar om vikten av att främja barns kreativitet, utbildning och rättigheter löper som en röd tråd genom utställningen.

Nordiska formgivare, arkitekter och konstnärer har genom 1900-talet bidragit till att stärka barns intellektuella, känslomässiga och fysiska utveckling. För att i utställningen ge en bred inblick i den materiella och sociala värld som omger ett barn visas förväntande inslag som leksaker, kläder och möbler tillsammans med skolarkitektur, böcker, textilier, museiutställningar, lekskulpturer, kollektivboenden, reklamkampanjer, handikapphjälpmedel, välgörenhetsprojekt mm.

Det finns många återkommande teman i utställningen: starka band till naturen, funktionalism och ekonomi, jämlika och inkluderande värderingar, insikten om värdet av fri lek, utgångspunkten i barnens perspektiv, hållbar utveckling och slutligen ett alltmer globalt engagemang.

Centralt för utställningen är hur barn involveras i det kreativa skapandet. Norska Helen & Hard, ett av Nordens mest progressiva arkitektkontor, har tillsammans med lokala skolbarn skapat en ny platsspecifik lekmiljö på innergården. Ett omfattande samarbete har också förts med MA Child Culture Design vid HDK, Göteborgs universitet, vars studenter skapat workshops, en utställning samt en ”utforskarbox” till alla besökande barn.

Curatorer: Elna Svenle & Aidan O'Connor

Barnets århundrade är ett samarbete med Designmuseum Danmark och Designmuseet i Helsingfors. Utgångspunkt till utställningen är Century of the Child: Growing by Design, 1900—2000 som organiserades av The Museum of Modern Art i New York år 2012.

Tack till: Regeringskansliet/Kulturbryggan, Nordisk Kulturfond, Kungl. Akademien för de fria konsterna/Hjalmar Wicanders fond, Länsförsäkringar Jönköping, Letterstedtska föreningen, Stiftelsen Clara Lachmanns fond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Estrid Ericsons stiftelse

Foto: John Nelander & Cecilia Wester

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA