Universitetsprojekt 2022

Beyond Transportation

3
/
11
2022
20
/
1
2023
2022
Galleriet
Smålands Konstarkiv
Bilden visar objekt från utställningen Beyond Transportation.
Inom EU står transportsektorn idag för 25% av växthusgasutsläppen. Går det att finna alternativ till denna utveckling?

Transporter är ett ämne som sällan diskuteras inom designbranschen. När samtalet berör klimatet läggs fokus istället ofta på hållbara material och tillverkningsmetoder. Transporterna är dock helt nödvändiga i den världsomspännande produktionsapparaten och genomförs huvudsakligen med fossila bränslen, med omfattande negativ miljöpåverkan. Går det att finna alternativ till denna utveckling?

Utställningen Beyond Transportation är resultatet av ett samarbete mellan Linnéuniversitetets internationella MA-studenter i Design+Change, Vandalorum, industridesignern Jenny Nordberg (i samband med hennes utställning Active Cargo) och fyra ledande tillverkningsföretag i regionen: Axelent (nätväggsystem), BabyBjörn (bärselar, haklappar, babysitters mm), Byarums Bruk (växtkärl, utemöbler) och Essem Design (hallinteriörer). Utställningen innehåller resultatet av studenternas undersökningar av de aktuella företagen, samt hur man genom design kan påverka deras transporter och hitta nya hållbara lösningar.

Projekt och deltagare:

Observera: The Aluminium Farm-Lab
Anna Blomqvist, Yuwei Hou, Mana Stahl + Essem Design

Se framåt: Caring for babies and the planet goes hand in hand
Diana Larisa Goje, Sarah Holm, Larissa Zeiler + BabyBjörn

Vänligen sitt: Local seating
Garance Etienne-Roussel, Sebastian Orehovacki Månsson, Paula Schneewind + Byarums Bruk

Reflektera: RE-Pack
Leïla Courset-Pintout, Lea Ndreka, Bianca Nobili + Axelent

Beyond Transportation ingår Vandalorums program för samarbeten mellan universitet, näringsliv och professionella formgivare/konstnärer. Tack till: Regional utveckling / Region Jönköpings län

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA