Bruno Mathsson-priset 40 år

26
/
10
2024
27
/
4
2025
2024
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar Bruno Mathsson sittandes i en av hans liggstolar.
Bruno Mathsson-priset är Nordens största designpris. Priset delas ut sedan 1984 och ges till en nordisk formgivare som starkt bidrar till utvecklingen inom möbelformgivning och andra besläktade designområden, och som är i behov av prissumman för att kunna fortsätta sitt undersökande arbete.

Genom att studera de formgivare som mottagit priset under de 40 år det delats ut, kan man tydligt se att detta har varit en expansiv period inom nordisk möbelformgivning som idag, utöver estetiska kvaliteter, rymmer en allt ökande medvetenhet inom teknisk, hantverks- och materialutveckling samt dess miljökonsekvenser.

Priset delas ut årligen på Vandalorum i Värnamo, Bruno Mathssons hemstad. Pristagaren erbjuds en utställning på Vandalorum i samband med utdelningen. Under 40-årsjubileet 2024 genomför Vandalorum en omfattande utställning med de nordiska formgivare som har mottagit utmärkelsen. Utställningens scenografi är skapad av TAF, med grafisk form av Stefan Engblom.

OBS Slutdatum för utställningen är preliminärt.

Tack till: Nordisk Kulturfond, Karin och Bruno Mathssons fond, Clara Lachmanns fond, Letterstedtska föreningen, Helge Ax:son Johnsons stiftelse

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA