Caroline Mårtensson

Innan ridån faller

27
/
8
2022
6
/
11
2022
2022
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen "Innan ridån faller".
Den militära verksamheten lämnar enorma sår, men paradoxalt är den i viss mån också en förutsättning för växt- och djurlivet. Artrikedomen är hög, bl.a. beroende på att områdena inte har exploaterats på det sätt vi tyvärr gärna gör med den natur vi älskar mest.

Vi är ett naturälskande folk. Under pandemin har det blivit tydligare än någonsin — vi har vallfärdat till skog, fjäll och sjö på jakt efter ren luft, vackra vyer och tystnad. Men älskar naturen folk? Har de senaste två åren varit lika välgörande för djur- och växtliv? Vi romantiserar vad naturen kan erbjuda oss i form av rekreation, träning och upplevelser. Men kunskapen om naturen och vår negativa inverkan på den är låg.

Caroline Mårtenssons konstnärskap kretsar kring att främja denna kunskap — att öka vår ekologiska läskunnighet. Hon vill synliggöra vårt förhållande till naturen och de spår vi lämnar efter oss. Genom att studera platser i vår närhet och ge oväntade perspektiv på deras förutsättningar, hjälper hon oss att se vad som händer. Med sina verk lockar hon oss runt de psykologiska barriärer som normalt distanserar oss.

I tidigare projekt har Mårtensson bl.a. utforskat småländska Glasriket, sjön Möckeln och Kristianstads Vattenrike. Här visar hon en ny videoinstallation som väver samman artobservationer från hennes hemmiljö i Halland med två komplexa platser som återkommer i flera av utställningens verk: de militära övningsområdena Ravlunda och Revingehed i Skåne. Sedan krig återbröt ut i Europa har fokus (med rätta) legat på det enorma mänskliga lidandet. Samtalet handlar också om energikris och stigande matpriser. Hur naturen påverkas av invasionen — landminor, bomber, ammunition, pansarvagnar, föroreningar etc — har hamnat i skymundan.

Mårtensson började sina undersökningar av Ravlunda och Revingehed för 10 år sedan. Områdena utsätts ständigt för krigsövningar, inte bara av svensk militär utan även av utländsk makt som hyr in sig. Men bilden är dubbel. Områdena har varit skyddade från ”normal mänsklig aktivitet” sedan 1940-talet. Här finns ingen stugbebyggelse, inget modernt jordbruk, inga nöjesanläggningar. Den militära verksamheten lämnar enorma sår, men paradoxalt är den i viss mån också en förutsättning för växt- och djurlivet. Artrikedomen är hög, bl.a. beroende på att områdena inte har exploaterats på det sätt vi tyvärr gärna gör med den natur vi älskar mest.

Caroline Mårtensson (f. 1977) är verksam i Halland och har en MFA från Malmö konsthögskola. Tillsammans med formgivare Patrik Bengtsson driver hon Test Site Steninge, en plattform för praktiskt experimenterande och samtal kring hållbart byggande och omställning.

Curator: Elna Svenle

Tack till: Region Halland, Kvadrat, Kulturrådet, Jönköpings län, Värnamo kommun, Vandalorums partners

Foto: Patrik Lindell

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA