Charlotte Gyllenhammar

kastad / cast

9
/
10
2021
27
/
2
2022
2021
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen kastad / cast
Vad innebär det att vara människa, utslungad i en verklighet vi inte råder över? I Charlotte Gyllenhammars bildvärld undersöks det sköra och utsatta, men också det sköna och förunderliga.

Charlotte Gyllenhammars konstnärskap rör sig i ett spänningsfält mellan identitet, skörhet och förvandling. Hon undersöker vad det innebär att vara människa, utslungad i en verklighet vi inte råder över, varken gällande vilken familj eller vilket samhälle vi växer upp i. Hon bär ständigt med sig barnets medvetande och sätt att betrakta omvärlden.

Gyllenhammars konstnärskap är mångbottnat vilket bl.a. tar sig uttryck i hennes titlar. Denna utställnings namn anspelar på måntydigheten i kasta, ett fornnordiskt ord som även engelskans cast härstammar från. Kasta används oftast i betydelsen slunga men också i uttryck som handlar om seende och förändring: kasta ett öga, kasta ljus på, kasta om, kasta sig ut eller kasta loss.

På engelska betyder cast både kasta och gjuta. Ett centralt verk i utställningen är filmen Cast, där en kvinna roterar på ett podium. Ur mörkret framträder gestalter som kastar gipsmassa på henne. Kvinnan förvandlas successivt till en stelnad bildstod, en gjutform. Handlingen är ambivalent och består både av ett våldsamt angrepp och ett vackert skulpturerande.

Att kasta om perspektiven är återkommande hos Gyllenhammar. I sitt publika genombrott 1993, med verket Dö för dig, lät hon hänga en ek med roten upp och kronan ned över Drottninggatan i Stockholm. Här på Vandalorum visas flera verk där mänskliga gestalter vänts uppochned, i positioner som gör dem utsatta och sköra men som också rymmer skönhet och förundran.

Gyllenhammar porträtterar ofta kvinnor och barn, gestalter som marginaliserats i konsthistorien. Hon skapar barn klädda i tjocka, rörelsebegränsande munderingar som ger skydd mot omvärlden men också gör bärarna gåtfulla. Genom att återge dem i olika skalor — från miniatyrer till monumentala jättar — kastar Gyllenhammar om perspektiven, återigen.

Gyllenhammar (f. 1963 i Göteborg) är utbildad vid Royal College of Art i London och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har gjort flera offentliga verk och finns representerad i samlingarna vid bl.a. Kiasma i Helsingfors, Moderna Museet i Stockholm, Wanås Konst i Knislinge och National Museum of Women in the Arts i Washington DC.

Tack till: Värnamo kommun, Region Jönköpings län, Kulturrådet, Vandalorums partners

Foto: Patrik Lindell

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA