David Svensson

For Ever

20
/
8
2011
13
/
11
2011
2011
Lada 2
Smålands Konstarkiv
Bilden visar en serie små sköra, vita glasobjekt och i bakgrunden en väggfast svart matta.
Blommor är alltid ett viktigt inslag vid livets stora händelser, i glädje och i sorg. På så sätt vill jag skapa en ny väv av metaforer genom att ladda dessa slocknade lampor med nytt liv.

För Vandalorum har David Svensson skapat en serie små sköra glasobjekt och en väggfast svart matta, som tecknar porträtt i mattans ytskikt så att fibrerna bryter ljuset i olika schatteringar.

Relight
ar en ny installation med ett antal vaser som tillverkats av uttjänta lysrör. I vaserna står vita blommor så som liljor, kallor och fresior. Jag tanker mig att det som ar slutet av nagot ocksa ofta innebar en borjan av nagot nytt. Jag vill börja från slutet med lysrör som inte längre fungerar, vars energi är förbrukad. Lysrören vill jag förvandla till nya objekt i ett enkelt, men samtidigt raffinerat hantverk där lampornas ursprungliga identitet fortfarande är synlig. Det släckta ljuset får i sin nya skepnad istället släcka törsten hos olika blommor.

På den frontala gavelväggen presenteras den 8 meter långa svarta heltäckningsmattan där 9 skuggbilder framträder. Ett antal skuggor av olika betraktare som har dröjt sig kvar och fastnat pa ytan, nästan som om mattan bär på ett minne. Många av oss har någon gång fascinerats av hur man kan teckna på en heltäckningsmatta genom att kamma mattans lugg. Ytan fångar ljuset och skickar sedan tillbaka det ut i rummet till betraktaren. Detta tillsammans med vår rörelse i rummet framkallar verkets skiftningar. Den tillfälliga bilden som tecknats upp på plats i Vandalorums utställningsrum visar både på det förgängliga och fragila i var omgivning.

Absent Stories
ar den samlade titeln på en grupp kollage bestående av tomma boksidor från 1800-talet och framåt. Sidorna har precis som böckerna olika format och papperskvalitet. Flertalet av dem har ändrat färg med ålderns hjälp och de skiftar mellan gula, bruna, röda, blå och grå färgnyanser. Jag tänker mig att varje individuell sida bär på minnet av en historia.

Dedicated
är titeln pa den andra serien kollage som visas under utställningen. Verken består av tryckta dedikationssidor från mestadels gamla böcker och vittnar om liv, död, tid, minne, kärlek och omsorg. De bildar personliga relationer med sin betraktare, och de olika namnen fortsätter var och ens tankar i rörelse.

David Svensson (f. 1973 i Skillingaryd) arbetar med ljuset som genomgående tema for sin konst. For Ever är titeln på både utställningen och det minsta verket som presenteras på Vandalorum. Verket ar en boksida dar man kan urskilja texten For Ever som framkallats på pappret med hjälp av solljuset.

Foto: Johann Bergenholtz

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA