Konst & Industri

Ett hem

28
/
10
2023
23
/
2
2024
2023
Galleriet
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen Ett hem.
Vad var folkhemmet? Och vad är det idag? Vilka har omfattats av det och vilka har uteslutits från det?

Programmet Konst & industri på Vandalorum skapar utbyten mellan småländsk industri och svenska design- och konsthögskolor. Utbytena fokuserar på perspektiv och förhållningssätt genom kritiska undersökningar av material, processer och produkter. Programmets pilotprojekt med titeln Ett hem involverar kandidatstudenter från Visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola i Stockholm och String Furniture med tillverkning på Lövås Svets utanför Anderstorp.

String Furniture har donerat sex hyllor till studenterna från Beckmans. Genom att placera objekt i respektive hylla – men utan att på annat sätt förändra den – har studenterna laborerat med Stringhyllans funktion, form, historia och symbolvärden. De har även utformat grafiska identiteter till hyllorna. Den tematiska utgångspunkten för arbetet har varit ”folkhemmet”, begreppet myntat av socialdemokraten Per Albin Hansson 1928.

1949 insåg Bonniers-förlaget att de kunde sälja fler böcker om bokhyllan fick en mer central plats i svenska bostäder. De utlyste därför en tävling där de efterfrågade en hylla som var prisvärd, enkel att skicka och lika enkel att montera. Nisse och Kajsa Strinnings bidrag, Stringhyllan, korades som vinnare och blev under 1950-talet mycket vanligt förekommande i de svenska hemmen.

Under samma period lämnade Sverige nationalromantiken och fornstora da’r bakom sig; man övergav tysk och fransk kultur till förmån för amerikansk och fokuserade på tillväxt och samhällsbygge; svensk företagsamhet och industri blomstrade, man toppade den internationella handelsstatistiken och tog emot en omfattande arbetskraftsinvandring; de sociala reformer som lade grunden till ”folkhemmet” genomfördes; i de olympiska spelen utmärkte sig Sverige som en av de högst placerade nationerna; Sverige ställde sig neutralt mellan blocken under Kalla kriget och Dag Hammarskjöld blev FN:s generalsekreterare; homosexualitet hade nyligen avkriminaliserats och snart skulle Statens institut för rasbiologi upphöra. Berättelsen om Sverige genomgick en radikal förändring.

Titeln Ett hem refererar till ”folkhemmet”, men anspelar även på hemmahörighet i nationen. Vad var folkhemmet? Och vad är det idag? Vilka har omfattats av det och vilka har uteslutits från det? Titeln kan även härledas till ordspråk som ”mitt hem är min borg”, Alice Tegnérs sång ”Du svenska bygd, du hem i nord” från 1901 och Carl Larssons bok Ett hem från 1899 som syftade till att tjäna som föredöme för hur svensken skulle inreda sitt hem.

Programmet Konst & industri på Vandalorum genomförs i samarbete med och med stöd av The Hamrin Foundation. Tack även till: Beckmans Designhögskola, String Furniture, Lövås Svets, Kulturrådet, Region Jönköpings län, Värnamo kommun, Vandalorums Partners: Hamrin, Liljedahl & Svenstig

Foto: John Nelander

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA