The Face of God

Form Follows Fiction

14
/
10
2017
28
/
1
2018
2017
Lada 2
Smålands Konstarkiv
Bilden visar det centrala verket, en fyra meter lång tratt i valnöt som analogt förstärker insekters ljud.
Utställningen /The Face of God/ skulle kunna beskrivas som en roman i rumslig form. Såväl huvudkaraktären, entomologen och konstnären Milka Havel (1571-1631), som berättelsen är fiktiv, iscensatt i rummet genom föremål, miljöer, bilder och texter som skapats specifikt för utställningen.

Utställningen och den tillhörande boken är resultatet av Form Follows Fiction, ett forskningsprojekt vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet. Projektets syfte är att praktiskt utforska förhållandet mellan fiktion och fakta, konst och vetenskap, historia och samtid samt text och föremål.

Projektets idémässiga utgångspunkt är att undersöka vad fiktion kan spela för roll som drivkraft i designerns gestaltningsarbete. En generell föreställning om arbetet som designer är att det går ut på att i form och utförande lösa ett problem (form följer funktion). Till denna utställning har föremålen istället skapats utifrån en fiktiv berättelse (form följer fiktion). Fiktionen blir här ett redskap för att fritt utveckla designföremål och framhäva deras berättande kvaliteter. Syftet är alltså att skifta fokus från att se på design som en problemlösande praktik till att framhäva dess meningsskapande aspekter.

Projektets konkreta utgångspunkt är utställningar om historiska personer som genre. Utställningar av det slaget blandar av nödvändighet fakta med antaganden. Berättelserna som förmedlas lånar också ofta fiktionens karaktär för att engagera publiken. I The Face of God har projektets deltagare gått ett steg längre och skapat en helt fiktiv historisk person.

Av särskild betydelse för projektet är den argentinske författaren Jorge Luis Borges och det spel mellan fakta och fiktion som kom till uttryck i hans litterära produktion. Konstnärligt inordnar sig The Face of God i en tradition som sträcker sig från samtida designers, konstnärer och projekt som Dunne & Raby, Maywa Denki, Musée Patamécanique, Walid Raads The Atlas Group, Museum of Jurassic Technology, Bonk Business Inc och Hokes Archives till historiska föregångare som Jacques Carelmans Catalogue d'objets introuvables. Dessa projekt hämtar alla sin näring från spänningen mellan fakta och fiktion, mellan det diskursiva och det intuitiva, mellan ett konstnärligt och ett mer kuratoriskt förhållningssätt.

Foto: Håkan Jutblad

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA