Fredrik Wretman

I C 3 D

15
/
6
2019
20
/
10
2019
2019
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen I C 3 D med Fredrik Wretman.
I skolan lär vi oss att alla de andra djuren ser helt andra mönster, färger och samband. Vi börjar misstänka att alla människor också ser tillvaron ohjälpligt olika.

Frågor kring seendet har följt och förföljt Fredrik Wretman under många år. Hans credo, som formulerades för 25 år sedan, är ”it’s all in your head!” Det sammanfattar också hans perspektiv! Allt blir till i hjärnans underliga vindlingar.

Blicken är förmodligen lika unik som fingeravtrycket. Ingen är den andres lik. I skolan lär vi oss att alla de andra djuren ser helt andra mönster, färger och samband. Vi börjar misstänka att alla människor också ser tillvaron ohjälpligt olika. Inget av det vi ser kan vara helt säkert. Vad är egentligen seendet? Biologens svar hjälper en bit, men botar inte bekymret att vi är ensamma om vår blick. Det du ser kan vi andra inte se. Vi får nöja oss med att känna igen varandras tankar och bilder. Att ana en samhörighet och sedan bestämma likheterna. Tankar och bilder blir till i våra huvuden.

I centrum i utställningen finns en monumental nyskapad installation som utmanar vår upplevelse av rummet. Andra verk upplevs i sin helhet först genom ett par 3D-glasögon där bilder och projektioner får ett slags fiktivt djup och en illusorisk närhet. Allt är en påtaglig synvilla. Var exakt befinner vi oss? Är det ytan vi ser eller djupet? Och kan vi vara helt säkra på vad som finns där emellan?

Till utställningen har Fredrik Wretman skrivit boken I C 3 D, där både bilder och delar av texten skapats för de medföljande 3D-glasögonen. Texterna är Wretmans reflektioner, minnen och drömmar från ett 40-årigt konstnärskap.

Fredrik Wretman (f 1953, verksam i Stockholm) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan där han också verkat som tf professor. Wretman finns representerad på bl.a. Moderna Museet och Statens Konstråd. Han har gjort flera offentliga gestaltningar, däribland BODHI i Borås, Budbäraren i Kristianstad och 0+0=8 i Halmstad.


Foto: Anders Bergön

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA