Front

Design by Nature

3
/
6
2023
1
/
4
2024
2023
Lada 2
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen Design by Nature av Front.
Inom vetenskapen är det välkänt att vistelser i naturen har positiva effekter på välmående, minne och kreativitet. Front undersöker hur de upplevelser som naturen erbjuder kan följa med in i de miljöer där vi ägnar mest tid: in i våra hem och arbetsplatser.

2023 års Bruno Mathsson-pristagare är Front, en av Sveriges internationellt mest etablerade designstudios. Front, som idag drivs av Sofia Lagerkvist och Anna Lindgren, har ett brett angreppssätt där fascination och förundran styr. De tar sig an designprocessen genom att gräva sig in i andra discipliner och områden, utan ett färdigt mål i sikte. Undersökningar och experiment är centrala, vilket de slutliga föremålen vittnar om i de berättelser de bär.

Design by Nature
är ett egeninitierat projekt inom vilket Front under flera års tid dokumenterat platser i naturen och undersökt kreativiteten inom djur- och växtriket. Dokumentationen har skett genom 3D-skanning av sjöar, skogar, klippor, djurspår, iden, mossor och växter för att kunna studera och återge naturens avtryck, mönster och former.

Ett viktigt spår i Design by Nature har varit att undersöka naturens och skogens terapeutiska kvaliteter för människan. Inom vetenskapen är det idag välkänt att vistelser i naturen har positiva effekter på välmående, minne och kreativitet. Front vill undersöka hur de upplevelser som naturen erbjuder kan följa med in i de miljöer där vi ägnar mest tid: in i våra hem och arbetsplatser. Ett annat spår i projektet kretsar kring hur våra rörelser förändras när vi befinner oss i naturen — att vi tillåter oss att sitta, hoppa, klättra och ta språng på sätt som vi inte gör i inomhusmiljö.

Dessa undersökningar tar sig fysiskt uttryck i utställningen genom en serie nyskapande objekt och möbler som tagits fram genom en kombination av traditionellt hantverk, såsom vävning, tuftning, broderi och växtfärgning, med ny teknik, såsom digitalvävda gobelänger. Vi möter dessa uttryck, i form av textilier och sittobjekt, men också genom andra experimentella föremål. Längst in i salen visas en installation som genom rörlig bild och ljud tar med upplevelsen av naturen in i rummet.

Designstudion Front består av Sofia Lagerkvist och Anna Lindgren, båda utbildade vid Konstfack och verksamma i Stockholm. Delar av utställningen har tagits fram i samarbete med Stockholm Furniture Fair 2023 där Front var Guest of Honour.

Tack till: Wärenstams stiftelse, Estrid Ericsons stiftelse, Bruno Mathsson Fonden, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Region Jönköpings län, Värnamo kommun, Vandalorums partners: Hamrin, Liljedahl, Svenstig

Foto: Patrik Lindell

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA