Henrik Lund Jørgensen

Sea Change

9
/
4
2016
29
/
5
2016
2016
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar det omfattande verket Friends He Lost At Sea (2009) som innefattar film, fotografi, skisser och texter. Verket utgår från två av Skagen-målaren Michael Anchers välkända målningar Vil han klare pynten (1879) och Mandskabet reddet (1894).
Vad betyder de bilder vi omges av i media och populärkultur för vår förståelse av omvärlden?

Konstnären Henrik Lund Jørgensen har sedan 2008 konsekvent undersökt olika former av kulturell representation. I hans verk, som ofta domineras av film eller fotografi, är referenserna till historia och samtid lika närvarande.

Denna utställning är Lund Jørgensens första solopresentation på ett svenskt museum. Här visas två omfattande verk. Friends He Lost At Sea (2009), som fyller det första rummet, innefattar film, fotografi, skisser och texter. Verket utgår från två av Skagen-konstnären Michael Anchers (1849-1927) mest välkända målningar. Lund Jørgensen har återskapat dem som tableau vivants, men i hans version är männen som räddas från havet inte förlista sjömän.

I det innersta rummet visas en ny film, The Recruitment (And Escape) Of A Plastic Soldier. Här tar Lund Jørgensen avstamp i romantikens landskapsmåleri såväl som i den danske regissören Carl Theodor Dreyers (1889-1968) bildvärld. Samtidigt refererar filmen till den ofta likartade dramaturgi som präglar medias berättelser om människor på flykt. I filmen luckras den välkända händelsebeskrivningen och rollfördelningen upp.

Utställningens titel Sea Change är ett uttryck som härrör från Shakespeares Stormen. Begreppet har idag nått en ny popularitet och används för att beskriva avgörande skiften.

Henrik Lund Jørgensen (f. 1975 i Danmark, verksam i Malmö och på Falster) är utbildad vid Malmö Konsthögskola och Akademin Valand. Han har bl.a. mottagit Robert Frank-stipendiet, Edstrandska stipendiet och Iaspis ateljéstipendium.

Curator: Elna Svenle

Foto: Johann Bergenholtz

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA