Lars Kleen

Annanstans

8
/
2
2014
24
/
4
2014
2014
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar ett verk av Lars Kleen.
Byggarbetsplats och hårt slit, förfall och uppbyggnad. Lars Kleens "konstruktionerna" kräver sin tid och han befinner sig ofta i en pågående byggprocess där verken hakar i varandra och tillsammans bildar en berättelse.

Lars Kleen (f. 1941 i Stockholm) har sedan slutet av 1960-talet skapat komplexa konstverk i monumental storlek, verk som han valt att kalla ”konstruktioner”. Kleen har utvecklat ett i Sverige unikt uttryck där tankarna förs till byggarbetsplatser och hårt slit, men också till ruiner, förfall och återuppbyggnad.

Kleens konstnärskap handlar om livet, om förändring. Det vilar något osäkert, skrämmande och lockande, över de stora, bräckliga men samtidigt stabila verken. Som en förlängning av konstruktionerna, vilka kräver sin tid då Kleen utför allt på egen hand, kommer de minutiöst utförda modellerna, varav flera visas här i utställningen. Med modellerna fortsätter verkens utveckling i en ständigt pågående process.

Materialen är omsorgsfullt valda och kommer inte sällan från byggindustrin. I verken samsas stål, järn och vajrar med tegel, gummi, rep och byggplank – allt återbrukat och på något sätt förvandlat i Kleens händer. De korthuggna titlarna på verken härrör även de från den byggda världen: Hus, Hörn, Däck, Kapell, Gata eller Plank är några exempel.

Curator: Karin Lundh

Foto: John Nelander

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA