Ljus

6
/
5
2017
13
/
11
2017
2017
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar ett verk från utställningen Ljus.
Ljus är en förutsättning för liv. Ljus gör att vi ser, inser och upplever. Men vad är egentligen ljus? Vad är bra ljus? Vad betyder ljuset? Och hur påverkas vi av det?

För att ge svar på dessa frågor och några till, har Vandalorum till denna utställning bjudit in nordiska konstnärer, formgivare, ljusdesigners, arkitekter och forskare inom etnologi och fysik. De vistas i vitt skilda discipliner men har alla en sak gemensamt – ljuset är utgångspunkt i deras arbete.

Ljus låter sig inte lätt beskrivas i ord, det behöver upplevas. Deltagarnas svar på ovan ställda frågor tar sig därför uttryck i fysiska installationer som i flera fall är skapade specifikt för Vandalorums Lada 1 och innergård. Verken är gjorda för vårt aktiva deltagande med sinne och kropp. Vi uppmuntras att utforska, leka och experimentera, men också att sänka tempot för att verkligen uppfatta ljusets förunderliga förmåga att förändra miljöer, situationer och ting. Ljus tar tid.

Tre teman löper genom utställningen. I den östra delen och utomhus finns verk som tar sig an dagsljuset – hur vi påverkas av det, hur det kan integreras med artificiellt ljus, hur det hjälper oss att uppfatta tid och hur det förändrar våra byggda rum. I mitten av utställningen hittar vi verk som undersöker relationen mellan ljus och färg, och i västra delen problematiseras förhållandet mellan ljus och mörker, ur såväl ett samtida som historiskt perspektiv. Och där, längst in i salen, i utställningens mörkaste rum, ges kanske den tydligaste förklaringen av vad ljus faktiskt är.

Initiativtagare och utställningsarkitekt: Göran Hellborg

Curator: Elna Svenle

Deltagare:
Malin Alenius – arkitekt White, SE
Athanassios Danilof - ljusdesigner, GR
Johanna Enger – ljusdesigner, doktorand Lunds Tekniska Högskola, SE
Jan Garnert – etnolog, kulturhistorisk belysningsexpert, SE
Anna Gudmundsdottir – formgivare, IS/SE
Matthew Hall - arkitekt, USA
Göran Hellborg – arkitekt, SE  (initiativtagare)
Malin Holmberg – konstnär, SE
Vesa Honkonen – arkitekt, formgivare, professor, FI
Astrid Krogh – konstnär, formgivare, DK
Johannes Lindén – fysiker, postdok Technical University of Denmark, Roskilde, DK
Katja Pettersson – formgivare, SE
Svante Pettersson – ljusdesigner, SE
Ellen Ruge – ljusdesigner för opera och teater, NO
Daniel Rybakken – konstnär, NO
Snøhetta – arkitektkontor, NO
Aleksandra Stratimirovic – konstnär, ljusdesigner, SE
Karin Søndergaard – konstnär, lektor Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, DK

Tack till: Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik, Nordisk Kulturfond, Stiftelsen Längmanska kulturfond, Clara Lachmanns stiftelse, Letterstedtska föreningen, Källemo, Targetti

Foto: Patrik Lindell

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA