Nordic Design Today

1
/
12
2012
12
/
2
2013
2012
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar olika objekt från utställningen Nordic Design Today
I denna utställning visas mode, möbler, belysning, smycken, glas, keramik och andra föremål av nio nordiska formgivare eller konsthantverkare som mottagit Torsten och Wanja Söderbergs pris – världens största designpris av sitt slag.

Formgivarna i utställningen Nordic Design Today är på väg att formulera sig runt en ny identitet som delvis står i motsättning till den nyligen gällande funktionalistiska och enkla formen. Många av objekten i utställningen hänvisar till Scandinavian Design-epoken, men konventionerna har nu kastats om. Här ryms fler historiska referenser och det tillfälliga, impulsiva och associativa bejakas.

Formgivarna prövar fördomsfritt nya tillverkningsmetoder och undersöker bland annat vilka möjligheter den digitala tekniken erbjuder. Den lekfulla inställningen ger överraskande resultat och bryter gamla tankesätt. Inspiration hämtas ofta från hemländernas natur och designtraditioner, från folklore och det regionala hantverket. Funktionalismen och den enkla estetiken kombineras med nya material, arbetssätt och miljöer, en utveckling som framgångsrikt utvidgar det nordiska designbegreppet.

Torsten och Wanja Söderbergs pris delas årligen ut av Röhsska museet i Göteborg till en verksam nordisk designer eller konsthantverkare. Priset instiftades 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, två av de viktigaste bidragsgivarna till svensk forskning och utveckling. Bröderna Torsten (1894-1960) och Ragnar (1900-74) Söderberg var framförallt verksamma inom familjeföretaget Söderberg & Haak, Sveriges största järn- och stålgrossistföretag grundat 1866.

Torstens hustru Wanja, född Aminoff (1899-1982), var meddonator till Torsten Söderbergs Stiftelse. Makarna Torsten och Wanja Söderberg var sedan 1938 medlemmar i Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner. Torsten Söderberg blev 1948 ledamot i föreningens styrelse och var under åren 1950-1960 dess ordförande liksom hans son Tomas är idag. Därtill var Torsten Söderberg ledamot i styrelsen för Röhsska Konstslöjdmuseet. Torsten och Wanja Söderbergs pris delades ut för första gången den 4 november 1994 på 100-årsdagen av Torsten Söderbergs födelse. Prissumman är för närvarande 1 000 000 kronor.

Utställningen visar följande pristagare:
Mats Theselius 1997, Sverige
Peter Opsvik, 2000, Norge
Sigurdur Gústafsson, 2003, Island
Ole Jensen, 2006, Danmark
Steinunn Sigurdardóttir, 2008, Island
Harri Koskinen, 2009, Finland
Front, 2010, Sverige
Henrik Vibskov, 2011, Danmark
Sigurd Bronger, 2012, Norge

Utställningen är sammanställd av Ted Hesselbom, Christoffer Tarras Blom, Bodil Busk Laursen och Sven Lundh i samarbete mellan Vandalorum och Röhsska museet.

Foton: John Nelander

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA