Resan som redskap

för nordiska formgivare 1940–2020

27
/
3
2021
19
/
9
2021
2021
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen Resan som redskap.
/Resan som redskap/ undersöker hur drygt 40 formgivare och arkitekter från Norden har införlivat resor i sin praktik. Utställningen visar dessa resors betydelse för individen såväl som för professionen i stort, både i den nordiska kontexten och i andra delar av världen.

De nordiska ländernas befolkningar tillhör de mest aktiva resenärerna i världen, och resande har länge spelat en viktig roll för formgivare och arkitekter som är verksamma här. Förutom nya idéer och influenser har resor när och fjärran möjliggjort möten med obekanta material och tillverkningsmetoder, skapat utbyten av kunskap och hantverkstraditioner samt medfört nya samarbeten och uppdrag. Att resa har även varit ett sätt att undkomma vardagens rutiner och krav, eller till och med outhärdliga situationer.

Resan som redskap undersöker hur drygt 40 formgivare och arkitekter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har införlivat resor i sin praktik, från 1940-talet fram till idag. Utställningen vill visa dessa resors betydelse för individen såväl som för professionen i stort, både i den nordiska kontexten och i andra delar av världen.

Vilka destinationer som varit dominerande för nordiska formgivare och arkitekter har varierat under årtiondena. I denna utställning är resor till över 20 olika länder representerade – vissa som har varat i några dagar, andra i flera år. För att ge en inblick i resorna, innehåller utställningen dagböcker, korrespondens, skissböcker, filmer, fotografier, intervjuer och souvenirer. Fokus ligger även på de verk, produkter, byggnader eller projekt som resorna gett upphov till.

I slutfasen av arbetet med Resan som redskap ställdes världen plötsligt inför ett nära fullständigt stopp för det som är utställningens tema, nämligen resande. Covid-19-pandemin har gjort att gränser stängts (även mellan de nordiska länderna) och att global rörlighet blivit en risk i sig själv. Pandemin, liksom den alltmer alarmerande klimatkrisen, har satt nödvändigheten av att resa under lupp. Inom design- och arkitekturfältet är resande en förutsättning för att vissa utbyten och projekt överhuvudtaget ska kunna ske. Samtidigt finns det en växande rörelse att utvärdera varje resa och dess miljöpåverkan, vilket i framtiden kan leda till alternativa sätt att båda förflytta sig och att samarbeta internationellt.

Deltagare i utställningen: Alvar Aalto, Iman Aldebe, Vivianna Torun Bülow-Hübe, COMPANY, Ingrid Dessau, Sverre Fehn, Rasmus Fenhann, Kaj Franck, Josef Frank, Glimpt, Saara Hopea, Karen Ihle & Jens Eliasen, Fujiwo Ishimoto, Maija Isola, Arne Jacobsen, Ville Kokkonen & Harri Koskinen, Samu-Jussi Koski, Henrik Kubel, Yrjö Kukkapuro, Anne Mette Larsen, Lisa Larson, Bruno Mathsson, Antti & Vuokko Nurmesniemi, Margrethe Odgaard, Masayoshi Oya, Raili & Reima Pietilä, Grete Prytz Kittelsen, Åsa Pärson, Tina Ratzer, Anders Herwald Ruhwald, Ingegerd Råman, Kustaa Saksi, Kyllikki Salmenhaara, Ramona Salo Myrseth, Johanna Seelemann & Björn Steinar, Brynjar Sigurðarson, Ilmari Tapiovaara, Mats Theselius, Jørn Utzon, Hans J. Wegner

Resan som redskap
har skapats i samarbete mellan Vandalorum, Designmuseet i Helsingfors och Kunstmuseet i Tønder. Curatorer: Anna Vihma, Elna Svenle, Anne Blond

Tack till: Clara Lachmanns Stiftelse, Estrid Ericsons Stiftelse, Letterstedtska föreningen, Vandalorums partners, Värnamo kommun, Region Jönköpings län, Kulturrådet

Foto: Anders Bergön

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA