SIMBY – Sun in My Backyard

14
/
8
2024
15
/
9
2024
2024
Lada 2
Smålands Konstarkiv
Bilden visar en person som kollar in i en lampa.

Hur ska framtidens hållbara energiförsörjning se ut?

Solceller blir allt vanligare i människors liv. Men det som många tänker på som en solcell skulle egentligen kunna beskrivas som toppen av ett isberg av ett stort system som består av bland annat hänsyn till växt- och djurliv, råvaruutvinning, produktionskedjor, lagkrav, anställningsförhållanden, kulturella, estetiska och filosofiska värderingar samt föreställningar om hur världen är beskaffad.

Även om solenergi är en (av många) föreslagna tekniska lösningar för hållbar förändring så finns det utmaningar kvar gällande klimatet. Man brukar tala om ett ”not in my backyard-fenomen”. Vad skulle hända om man redan i början av utvecklingsprocessen tänker på att designa energiteknologier på ett sådant sätt att de också bidrar till andra mänskliga behov och önskemål än just energiförsörjning, t.ex. behov av skugga eller en avkopplande utsikt?

Solen har sedan de första kända civilisationerna format våra liv. Människor har byggt och anpassat sina sätt att leva för att kunna utnyttja dess kraft. Solens gång har format vår tidsuppfattning och varit den centrala faktorn i utformningen av våra civilisationers första hem (van Aubel, 2022). Det västerländska sättet att leva och designa har dock förändrats under hela vår historia, och har sedan mitten av 1980-talet dominerats av ett människo- och användarcentrerat paradigm. För närvarande utmanar de tekniska och miljömässiga förändringarna designers att fokusera på komplexa sociotekniska system (Forlano, 2017).

I SIMBY-projektet vill vi bidra till det nuvarande tekniktunga västerländska energisamtalet med ett värde- och relationsdrivet perspektiv. Som solenergidesignern Marjan van Aubel uttrycker det: "Solenergi behöver en ny berättelse - en som säger adjö till gamla perspektiv och bara talar om effektivitet och återbetalningstid" (van Aubel, 2022). Design har förmågan att ändra detta narrativ till ett samtal om hur vi kan leva i enlighet med solens nästan oändliga energi.

Genom att utforma utvecklingsmetoder för solenergilösningar, bygga spekulativa och nya solcellskonstruktioner och att bjuda in till nätverksaktiviteter på temat skapar SIMBY ett mer holistiskt solcellsperspektiv. Detta presenteras på Vandalorum i form av prototyper och nytänkande projekt som samlas i syfte att öppna upp för nya solcellslösningar och energimöjligheter.

SIMBY projektet leds av forskningsinstitutet RISE och samarbetspartners är Vandalorum, Värnamo kommun, Svensk form, Röhsska museet, Linköpings universitet, Lunds universitet, samt Dalarnas paraplyfabrik. Solpaneler tillhandahålls av Ephisine och Heliatek. Samarbetsprojekt med SIMBY är Regenerative Energy Communities, Solar Internet och Holding Surplus House.

Foto: Patrik Eriksson

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA