Wasteland

Från avfall till arkitektur

16
/
6
2018
20
/
1
2019
2018
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar olika byggnadsmaterial från utställningen Wasteland.
Vad händer om de resurser som vi anser vara skräp, kan ingå i kretsloppet och skapa vackra produkter, hus och städer? Vad händer om avfallet blir vår största resurs?

Föreställ dig en värld utan resursbrist. En värld där vår konsumtion, produktion och byggnation inte påverkar klimatet negativt. Där avfall inte existerar och ekonomisk tillväxt och hållbarhet är varandras förutsättningar istället för motsatser. Den världen är verklig. Välkommen till Wasteland – en värld där avfall förvandlas till arkitektur!

Den moderna storstaden är ett tydligt bevis på mänsklighetens höga kapacitet – byggd, renoverad och expanderad under en tid av till synes oändliga resurser och produktionsmöjligheter. En värld där allt gammalt och naturligt har ersatts av nya byggmaterial, importerade från fjärran länder. Konsekvensen? Den byggda miljön har haft en enorm miljöpåverkan och står idag ensam för 40 % av de globala koldioxidutsläppen.

Wasteland visar hur innovation och tvärvetenskapligt samarbete kan bidra till att lösa de globala klimat utmaningar vi står inför. I utställningen kommer du att uppleva de vanligaste byggnadsmaterialen – betong, tegel, trä, plast, glas och metall – och se hur de kan användas om och om igen med nya former, funktioner och värden.

Tack till: Naturvårdsverket, Region Jönköpings län, Sparbanksstiftelsen Alfa / Swedbank, Estrid Ericsons stiftelse, Stiftelsen Clara Lachmanns fond, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Letterstedtska föreningen, bsv arkitekter och ingenjörer

Foto: Rasmus Hjortshøj COAST Studio / Lendager Group, Patrik Lindell, John Nelander

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

Tidigare utställningar

Se allA