Mats Theselius universum

15
/
6
2013
22
/
9
2013
2013
Lada 1
Smålands Konstarkiv
Bilden visar utställningen "Mats Theselius universum".
Jag slutade röka när jag skulle bli pappa. Det var ett bra beslut men jag led förfärligt och hade svårt att koncentrera mig. Hur det nu var köpte jag på mig några gamla årgångar av National Geographic. För en amatörantropolog som jag fanns det massor av intresse, även sådant som oavsiktligt kommit med på bilderna. Bestämde mig för att göra ett skåp för exakt så många årgångar jag samlat på mig: 37.

Mats Theselius (f. 1956) är en av Nordens mest uppmärksammade men också mest säregna formgivare. Han rör sig obehindrat mellan konst och design, mellan utopi och praktik, mellan exklusivitet och folklighet. Oavsett från vilken världsdel, tidsepok eller kultursfär han hämtar sin inspiration, blir resultatet ögonblickligen identifierbart.

Mats Theselius universum
är formgivarens mest omfattande retrospektiva utställning hittills. Här visas ett stort urval av hans många möbler och andra föremål skapade sedan debuten 1985 med den idag ikoniska Älgskinnsfåtöljen.

Här görs också en unik redovisning av den process som lett fram till varje projekt. Inte i form av skisser och prototyper som är brukligt i utställningar, utan via de faktiska prylar som omger Mats Theselius och som han inspireras av och refererar till i sitt arbete. Här återfinns böcker, leksaker, musikinstrument och fantasieggande vardagsting som följt med honom från resor världen över, en samling som idag utgör en ovärderlig idébank.

Tack till: AJ produkter, Elanders Fälth & Hässler, Värnamo Sliperi & Glasmästeri

Foton: Johann Bergenholtz

No items found.

Se bilder

No items found.

Press och recensioner

No items found.

Tidigare utställningar

Se allA